گواهی نامه ها

مدیران سام آرای افق، تعالی را مقوله‌­ای می‌دانند که هر سازمان باید از زمان تاسیس و شروع فعالیت خود، مسیر آن را با بهبود و نوآوری در فرآیندها و همراهی ذی‌نفعان خود از سر ‌گیرد. این الگو برای تمام فرآیندهایی که به تازگی در سازمان شروع می‌شوند نیز صادق است.

هر سازمان برای حفظ بقا و گسترش فعالیت‌های خود، باید خود را بر اساس معیارهای معتبر ارزیابی کند و با الگوبرداری از برترین تجارب، نقاط قابل بهبود خود را به قوت تبدیل کند. رهبران سازمان‌های متعالی، جهت‌گیری روشن و تمرکز استراتژیک سازمان را با تعریف ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها تعیین می‌کنند و آن را با کارکنان و ذی‌نفعان کلیدی در میان می‌گذارند تا آن‌ها را در دست‌یابی به اهداف سازمان سهیم کنند.

گفتنی‌ست، سام آرای افق با در دست داشتن پروژه‌­های بهبود که از سال‌های گذشته برای کلیه­ واحدها تعریف شده است، در تلاش مداوم و مستمر برای رسیدن به بالاترین جای‌گاه رشد و تعالی است.

در زیر میتوانید تصاویر برخی از گواهینامه های دریافت شده توسط ما را مشاهده فرمائید.